ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a HÍRPACK Kft. (székhely: 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 177-1709., adószám: 12714418-2-43), mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

1.A Szolgáltató neve: Hípack Kft.

A Szolgáltató székhelye: 1212. Budapest, II. Rákóczi Ferenc Út 177-179.

A Szolgáltató elérhetősége, kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@innowall.hu, vagy: hirpack@t-online.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-09-699877

Telefonszáma(i):- +3670 415 9171 ; +3670 326 6609

A szerződés nyelve: magyar

Üzemeltető:
HÍRPACK KFT.
1212. Budapest, II. Rákóczi Ferenc út. 177-179.
hírpack@t-online.hu, hello@innowall.hu,
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-699877
ADÓSZÁM: 12714418-2-43

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
E-mail: info@mhosting.hu
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Cégjegyzékszáma: 01-09-968314

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. JELEN ÁSZF-BEN NEM SZABÁLYOZOTT KÉRDÉSEKRE, VALAMINT ANNAK ÉRTELMEZÉSÉRE A MAGYAR JOG AZ IRÁNYADÓ, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MINDENKOR HATÁLYOS POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRE, ÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ 2001. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY, VALAMINT A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II.26.) KORM. RENDELET VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIRE. AZ IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK KÖTELEZŐ RENDELKEZÉSEI A FELEKRE KÜLÖN KIKÖTÉS NÉLKÜL IS ÉRVÉNYESEK.

2.2. JELEN ÁSZF HATÁLYA KITERJED MINDEN MEGRENDELŐRE, AKI A HÍRPACK KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL SZOLGÁLTATÁST VESZ IGÉNYBE. AZ ÁSZF. MÓDOSÍTÁSA ESETÉN ARRÓL MEGFELELŐ IDŐBEN A HONLAPON VALÓ KÖZZÉTÉTELLEL ÉRTESÍTI A SZOLGÁLTATÓ A MEGRENDELŐKET. A VÁSÁRLÓK A WEBOLDALRA TÖRTÉNT REGISZTRÁCIÓVAL JELEN SZABÁLYZATBAN FOGLALTAKAT MAGUKRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERIK EL.

• Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus formában való tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.
• A webshop szerzői jogi jogvédelem alatt áll, melynek jogosultja az HÍRPACK Kft.

III. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

• A Szolgáltató által végzett adatkezelésre vonatkozó részletes szabályokat tartalmazó adatvédelmi szabályzat folyamatosan elérhető a Szolgáltató honlapján az alábbi elérhetőségen: link helye (adatkezelés és adatvédelmi szabályzatra irányít át a link)
• A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vette nyilvántartásba a Szolgáltató által végzett adatkezelési tevékenységet.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

• A megjelenített termékek online illetve személyesen vásárolhatóak meg. A webshopban szereplő termékek árai forintban értendőek és az Áfát tartalmazzák. A megrendelt termékek ára tartalmazza a csomagolás költségeit.
• Szolgáltató a webshopban feltünteti a termék nevét, árát, annak fontosabb adatait és rövid leírását, valamint arról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől, bizonyos esetben a képek csak illusztrációk. Akciós termékek esetén a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket az eredeti árról, a kedvezmény mértékéről, és az akció időtartamáról.

RENDELÉS MENETE

– A megrendelés menete a következőképpen zajlik: A webshop használatát megelőzően valamennyi megrendelőnek regisztrálnia szükséges magát az oldalon. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét, a belépéshez szükséges jelszó
– A vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.
– Ezt követően a megvásárolni kívánt termék illetve termékek darabszámát illetve doboz számát állíthatja be a megrendelő. A megrendelt termék(ek) kosárba helyezését követően lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére és a termékek darabszámának ellenőrzésére.
– Az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése) is lehetősége van a megrendelőnek, még a rendelés véglegesítése előtt. A véglegesített és sikeresen leadott megrendelésről a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld a szolgáltató, melyben a sikeres megrendelést visszaigazolja és jelzi a meg-rendelő felé, hogy a teljesítés hamarosan megtörténik.
– Az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése) is lehetősége van a megrendelőnek, még a rendelés véglegesítése előtt. A véglegesített és sikeresen leadott megrendelésről a regisztráció során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld a szolgáltató, melyben a sikeres megrendelést visszaigazolja és jelzi a meg-rendelő felé, hogy a teljesítés hamarosan megtörténik.
– A webáruházban megrendelt termékek esetén készpénzes illetve banki átutalással való fizetésre is van lehetősége a megrendelőnek az alábbiak szerint

Fizetés készpénzben a futárnak:

A megrendelt termék(ek) árát, valamint a futárszolgálat díját a vásárló a csomag átvételekor a futárnak fizeti. Aláírásával a csomag átvételét elismeri.

A megrendelt termék(ek) árát, valamint a futárszolgálat díját a vásárló a csomag átvételekor a futárnak fizeti. Aláírásával a csomag átvételét elismeri.

– Az alábbi szállítási feltételek érvényesek a megrendelt termékekkel kapcsolatban:

A webáruházban megrendelt termékeket csomagküldő szolgálattal kézbesítjük, valamint személyes átvételre is van lehetőség. A házhoz szállítást a GLS FUTÁRSZOLGÁLAT végzi. A megrendelések pontos teljesíthetősége érdekében a megrendelő felelőssége olyan szállítási cím meg-adása, ahol a kézbesítő megtalálja.

– szállítási határidő 8-14 munkanap.
– A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

– A megrendelések feldolgozása a rendelés leadásának napján 15:00 óráig történnek. Az ezt követően leadott rendelések másnap kerülnek feldolgozásra.
– Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 8-14 munkanap, amennyiben a -megrendelt termék készleten van.
– Ha Szolgáltató a kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, erről a Felhasználót elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.

ELÁLLÁS JOGA

– A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az elállásra nyitva álló határidő 15 nap, mely a megrendelt termék kézhez vételétől kezdődik. Ezen határidő alatt a fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándék postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben (hello@innowall.hu) egyaránt jelezhető, a megrendelő nevének, a termék kézhezvétele idejének megadásával.
A Szolgáltató a honlapján folyamatosan elérhetővé tesz egy elállási nyilatkozat mintát.
– Az elállási szándék bejelentése után a terméket Megrendelő köteles saját költségén visszaküldeni címünkre (HÍRPACK KFT. – 1212.BUDAPEST, II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 177-179.). Az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül – stornó számla kiállítása mellett – visszatérítjük (bankszámlára utaljuk) a visszaküldött termék(ek) vételárát. A bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét a levélben vagy
e-mailben szükséges pontosan megadni.
– Szállítási költség visszatérítésére nincs lehetőség. Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli. Megrendelőnek az utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége. A szolgáltató kizárólag bontatlan, eredeti csomagolásban visszaküldött termék esetén téríti vissza a termék vételárát.

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

– Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.
– A hibás teljesítésből eredő igény bejelentése ugyancsak történhet postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben (hello@innowall.hu) egyaránt, a megrendelés dátumának és a megrendelő nevének megadásával.
– A szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan káresemény bekövetkezéséért, melyet a Megrendelő a termék használata során harmadik személynek okozott, és amely a termék használatára vonatkozó szakmai szabályok megsértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból fakadnak.

PANASZKEZELÉS

– A Megrendelők részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére elektronikus úton vagy levél útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott alábbi elérhetőségeken.

HÍRPACK KFT.

LEVELEZÉSI CÍM: 1212. BUDAPEST. II RÁKÓCZI FERENC ÚT 177-179.
TELEFONSZÁM(OK): +3670 415 9171; +36 70 326 6609
E-MAIL: hirpack@t-online.huhello@innowall.hu

– Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát 3 évig megőrzi.

HÍRPACK KFT.
Dátum. 2019. JANUÁR.